Stichting

Inclusieve Werkplekken voor Jongeren met Een Uitdaging

In de wereld van gemeentelijk beleid en sociaal welzijn worden we vaak geconfronteerd met uitdagingen die vragen om innovatieve oplossingen. Eén van deze kwesties waar we als samenleving voor staan, is het creëren van kansen en ondersteuning voor jongeren met een uitdaging. Gemeenten kunnen hierin veel betekenen. Om dit te demonstreren nemen we in dit blog drie stellingen onder de loep die allemaal betrekking hebben op dit belangrijke thema.

Stelling 1: De zorgboerderij is de beste plek voor jongeren met een uitdaging.

Oneens. De zorgboerderij wordt vaak gezien als een ideale omgeving voor deze jongeren. Hier kunnen zij niet alleen deel uitmaken van een gemeenschap, maar ook werken aan hun vaardigheden en zelfvertrouwen. Brickworkz erkent het belang van dergelijke initiatieven, maar ziet ook dat niet iedere jongere met een uitdaging hier op zijn of haar plek is. Voor sommigen biedt het werk op zorgboerderijen mogelijk te weinig uitdaging, wat tot verveling en een gebrek aan voldoening kan leiden. Bij Brickworkz daarentegen worden jongeren aangemoedigd om daadwerkelijk verantwoordelijkheid te nemen en te presteren, wat hen beter voorbereidt op de arbeidsmarkt. Gemeenten spelen een cruciale rol in het faciliteren en financieel ondersteunen van diverse initiatieven zoals die van Brickworkz om zo een breed scala aan mogelijkheden te bieden voor jongeren met uitdagingen.

Stelling 2: Jongeren met een uitdaging moeten een kans hebben op een betaalde bijbaan.

Eens. Het is van groot belang dat jongeren met een uitdaging dezelfde kansen krijgen om deel te nemen aan de arbeidsmarkt, als hun leeftijdsgenoten. Betaalde bijbanen bieden niet alleen financiële onafhankelijkheid, maar ook de mogelijkheid om hun zelfvertrouwen en vaardigheden te vergroten. Gemeenten kunnen inclusieve werkgelegenheid stimuleren en partnerschappen creëren met bedrijven die bereid zijn jongeren met een uitdaging kansen te bieden.

Stelling 3: Jongeren met een uitdaging moeten een stem hebben in een werkplek waar ze naar toe kunnen.

Eens. Participatie en zelfbeschikking zijn fundamentele waarden die voor alle burgers gelden, ongeacht hun capaciteiten. Het is belangrijk dat jongeren met een uitdaging betrokken worden bij beslissingen over hun toekomstige werkplekken. Dit betekent dat gemeenten actief moeten luisteren naar hun wensen en behoeften , en concrete besluiten moeten nemen die ervoor zorgen dat jongeren met een uitdaging de keuze hebben van hun werkplek. Dit draagt bij aan hun gevoel van eigenwaarde en versterkt de gemeenschap als geheel.
Samengevat zijn deze stellingen niet alleen belangrijk voor jongeren met een uitdaging, maar ook voor de hele gemeenschap. Het creëren van ondersteunende omgevingen zal niet alleen de kwaliteit van leven van deze jongeren verbeteren, maar ook bijdragen aan een diversere en inclusievere maatschappij. Hierbij is het belangrijk om collectief gefinancierde initiatieven te bevorderen, met

Meer nieuws/blog

Website live!

Het heeft een tijdje geduurd maar, met behulp van onze lieftallige en kundige collega’s, heeft Brickworkz de website in de digitale wereld gelanceerd.

Read More »

Inclusieve Werkplekken voor Jongeren met Een Uitdaging

In de wereld van gemeentelijk beleid en sociaal welzijn worden we vaak geconfronteerd met uitdagingen die vragen om innovatieve oplossingen. Eén van deze kwesties waar we als samenleving voor staan, is het creëren van kansen en ondersteuning voor jongeren met een uitdaging. Gemeenten kunnen hierin veel betekenen. Om dit te demonstreren nemen we in dit blog drie stellingen onder de loep die allemaal betrekking hebben op dit belangrijke thema.

Read More »
Scroll to Top